Русская версия
Відокремлений підрозділ
"Лубенський верстатобудівний завод"
АТ "МОТОР СІЧ"
Про завод| Новини| Продукція| Послуги| Контакти
Головна » Послуги » Навчальний пункт

Навчальний пункт

         ЛВЗ АТ «МОТОР СІЧ» більше  20 років має у своїй структурі навчальний заклад (Навчально - методичний пункт), який ліцензований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за 13 робітничими професіями ( прайс-лист додається).

Навчально-методичний пункт створено з метою організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу заводу та слухачів підприємств, організацій міста та району як за робітничими професіями, так і з охорони праці.

Навчальний заклад керується в своїй діяльності чинним законодавством  України та Положенням про НМП  ЛВЗ АТ «МОТОР СІЧ».

Навчально-методичний пункт забезпечений матеріально-технічною та навчально-методичною базою, висококваліфікованими робітниками- наставниками, необхідним  діючим сучасним верстатним обладнанням. Це надає  можливість здійснювати первинну професійну підготовку, перепідготовку, курсову підготовку, підвищення кваліфікації за необхідними для виробництва робітничими спеціальностями та отримувати суміжні професії.

За час існування  Навчально - методичним пунктом було підготовлено  велику кількість  кваліфікованих робітничих кадрів для різних галузей виробництва, як для нашого підприємства, так і для інших підприємств міста та району, а саме: токарів, фрезерувальників, шліфувальників, свердлувальників, слюсарів- ремонтників, слюсарів з механоскладальних робіт, електрогазозварників, газорізальників, машиністів кранів, водіїв електро - та авто- візків та багато інших спеціальностей. Позитивні відгуки ми отримуємо від ПП заводу «Комсомолець», ВАТ «Лубнифарм», Хорольського механічного заводу, Миргородського заводу «Армапром» та інших підприємств-замовників, що підтверджує вірно взятий напрямок керівництвом нашого підприємства, яке все частіше бере на озброєння сучасну філософію бізнесу, з відповідним урахуванням гуманітарної складової у формуванні професійної майстерності кваліфікованих робітників, яка передбачає добросовісне ставлення до роботи, творчий підхід до дорученої справи, вміння спілкуватися з людьми, приймати рішення та організовувати їх виконання. 

Великою перевагою в навчанні на нашому підприємстві є те, що учні одночасно поєднують теоретичне та практичне навчання, так як Навчально- методичний пункт знаходиться на території підприємства, і всі верстати та виробниче обладнання завжди використовуються в навчальному процесі. Тобто, учні половину робочого часу працюють в цехах біля наставників, а іншу половину - в навчальних аудиторіях, чим прискорюється час оволодіння практичними навичками учнів.

На ряду з оволодінням практичними навичками учнями, керівники підрозділів, за час навчання  мають можливість оцінити майстерність учнів, і до кінця навчального процесу прийняти рішення про доцільність прийняття такого робітника в підрозділ.

Пріорітетність навчання кадрів на виробництві в порівнянні з іншими навчальними закладами нашого рівня, полягає в тому,  що при проведенні навчання в Навчально-методичному пункті на  ЛВЗ АТ «МОТОР СІЧ», використовуючи систему безперервного навчання, досягається переважний економічний ефект, в порівнянні з іншими навчальними закладами, за рахунок:

1. Складання програми навчання, у відповідності  з  конкретною характеристикою потенціалу учнів та кінцевою метою нашого підприємства.

2. Вирішальних  факторів у виборі методів і форм навчання, в основу яких покладено аналіз витрат і переваг.

3. Коротких термінів підготовки співробітників при мінімальному відриві від основної діяльності, оскільки навчання є безперервним процесом і немає необхідності виділяти час на «звикання» до нового виду діяльності (вчитися).

4. Збільшення практичної віддачі, тому що навчання на підприємстві максимально наближене до виробничої, організаційної практики, особливо якщо це безперервна система заходів щодо розвитку персоналу, що містить різні форми і методи.

5. Оперативного реагування  і відмінного  пристосування  навченого персоналу  до умов зовнішнього середовища, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства в цілому.

Кваліфікаційний рівень робітника, його кваліфікаційна характеристика визначається згідно з нормативними документами, які вміщують вимоги до освіти, перелік основних знань, навиків, умінь які повинен мати робітник відповідної професії. Цій меті підпорядкований весь навчальний процес в НМП.

Спеціалісти-викладачі НМП, з великим досвідом роботи, забезпечують необхідний рівень професійної підготовки кваліфіковних робітників.

 

 ЛВЗ АТ  «МОТОР СІЧ»

37500 м. Лубни,                                                                          

Полтавська область,                                                                   

вул. Верстатобудівників, 19/12                                                     

Навчально - методичний пункт

пропонує наступні послуги :

1. Навчання та атестацію з законодавчих та нормативних актів  охорони праці

за напрямками :

1.1.Загальні питання з охорони праці (Закон України „Про охорону праці”,  „Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП” ( НПАОП 0.00-4.12-05)), надання долікарської допомоги).

1.2.«Правила охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12.

1.3.«Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15.

1.4. «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 

НПАОП 0.00-1.81-18.

1.5. «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18.

1.6. «Правила охорони праці під час вантажно – розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15.

1.7. «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00 – 1.83-18

1.8. «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08.

1.9. «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07.

1.10. «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13.

1.11. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок», «Правила  пожежної безпеки в електроустановках».

1.12. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,  «Правила  охорони електричних мереж» «Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

1.13. Пожежно-технічний  мінімум  для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною

пожежною небезпекою.

1.14.  Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки.

1.15. «Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж».

2. Підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників за наступними ліцензованими професіями: 

2.1.Газорізальник.

2.2.Електрогазозварник.

2.3.Стропальник.

2.4. Електромонтер із ремонту та обслуговування електроустаткування.

2.5. Машиніст крана (кранівник).

2.6.Водій електро - та автовізка.

2.7.Токар.

2.8.Водій навантажувача.

2.9.Токар – розточувальник.

2.10. Слюсар – ремонтник.

2.11 Слюсар з механоскладальних робіт.

2.12.Шліфувальник.

2.13.Фрезерувальник.

3. Спеціальне навчання  (чергова перевірка знань) з питань охорони праці за робітничими спеціальностями  для виконання робіт  підвищеної небезпеки:

(Оператор газових промислових печей та сушильних установок, оператор газифікованої тепло- генераторної (котельні), слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування, машиніст крана (кранівник), стропальник та інші)

Довідки за тел. /05361/ 7-39-21, /050-312-57-96/     

Завідувач НМП    Щербак Н.І.

E-mail: osvita.lsz@motorsich.com,         ump.lsz@motorsich.com